In gesprek - 1440 x 420 pixels

Psychologie

BeLife Zorg biedt psychologische zorg vanuit heel Nederland. We werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten en volgen voortdurend de ontwikkelingen op ons vakgebied.

We geloven in een betrokken, persoonlijke aanpak en passen altijd bewezen effectieve methoden toe, zoals cognitieve gedragstherapie en EMDR. We hebben contracten met alle zorgverzekeraars, zodat je in de meeste gevallen voor vergoeding in aanmerking komt.

Ons team bestaat uit ervaren GZ-psychologen, GZ-psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog (Piog’s)  en basis psychologen. De Piog’s en basispsychologen werken zelfstandig onder de verantwoordelijkheid en supervisie van een GZ-psycholoog.

BeLife Zorg biedt hulp bij:

  • Diagnostiek
  • Depressie en stemmingsstoornissen
  • Angststoornissen
  • Slaapproblemen
  • Stress gerelateerde klachten
  • Traumaverwerking
  • Dwangmatig handelen of denken
  • Identiteitsproblematiek, laag zelfbeeld, sub assertiviteit
  • Burn-out en werk gerelateerde problemen
  • Rouw en verliesverwerking

Neem contact met ons op

088 - 3301400
info@belife.nl 

Op werkdagen zijn we bereikbaar van
8.30 tot 17.00 uur

KvK nummer: 58514856
BTW nummer: 853071706B01

Locatie:
Max Eeuwelaan 72
3062 MA Rotterdam

Werkwijze

Werkwijze

BeLife Zorg biedt individuele behandelingen bij het in kaart brengen en oplossen van psychische klachten en problemen. 
Elk traject start met een uitgebreide intake. Hierin wordt de aard en ernst van de klachten vastgesteld en wordt in kaart gebracht wat de impact van de klachten is op jouw dagelijks functioneren. Na de intake wordt een passend behandeltraject voorgesteld, waarbij we bij milde klachten kunnen helpen met een kort zorgtraject en bij meer complexere problematiek een middellang of intensief traject kunnen adviseren. Terugvalpreventie is een integraal onderdeel van elk traject.  
 

Intake en behandeling

Intake

Elk traject start met een uitgebreide intake om te bepalen welk traject het beste bij jou past. De intake bestaat uit het invullen van een aantal vragenlijsten en een gesprek met de (GZ) psycholoog. Vooraf aan het gesprek met de psycholoog krijg je via de mail een uitnodiging om een aantal vragenlijsten online in te vullen. Dit gebeurt in een beveiligde omgeving en de vragenlijsten zijn alleen in te zien voor de (GZ-)psycholoog. Tijdens het intakegesprek zal de (GZ-)psycholoog de resultaten van de vragenlijsten met jou bespreken. Hierdoor kan er tijdens het intakegesprek sneller worden ingezoomd op de ervaren klachten en problematiek. Er wordt eventueel een diagnose gesteld en een inschatting gemaakt welk zorgtraject (kort, middellang of intensief) het meest passend is. Ook wordt er een behandelplan opgesteld waarin doelen voor de behandeling staan beschreven. Dit behandelplan wordt samen met jou besproken.

Behandeling

Na de intake start de behandeling. Bij lichte psychische klachten volstaat het korte zorgtraject, wat bestaat uit twee tot vier sessies. Bij meer complexere problematiek wordt een middellang of intensief zorgtraject geadviseerd. De duur van deze trajecten liggen tussen de zes en twaalf sessies. Alle trajecten kunnen worden aangevuld met een e-Health programma. Terugvalpreventie is een integraal onderdeel van alle zorgtrajecten. De sessies duren ongeveer 45 minuten. Veelal vinden gesprekken eens per twee weken plaats, dit wordt uiteraard samen met jou afgestemd. De voortgang van de behandeling wordt steeds geëvalueerd en kan in overleg worden bijgesteld. Indien nodig kan er ook tussendoor contact zijn met de verwijzer. Dit gebeurt uitsluitend met jouw toestemming. Aan het eind van het behandeltraject wordt er aandacht besteed aan terugvalpreventie, zodat je weet wat je kan doen om terugval te voorkomen.

Aanpak

CGT

Cognitieve gedragstherapie is voortgekomen uit gedragstherapie en cognitieve therapie. Bij gedragstherapie ligt de nadruk op het wijzigen van gedragspatronen die emotionele problemen in stand houden. Bij cognitieve therapie ligt de nadruk op het wijzigen van de manier van denken die patiënten hanteren. Binnen de cognitieve gedragstherapie, ligt de nadruk soms meer op de manier van denken en interpreteren van de patiënt, soms meer op de manier van doen en laten. De behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en kortdurend van opzet. Voor meer informatie over CGT, kijk op www.vgct.nl. 

EMDR

Na een traumatische ervaring of ingrijpende gebeurtenis kunnen hevige klachten blijven bestaan. Voorbeelden hiervan zijn herbelevingen, herinneringen die angst en spanning oproepen, schrikreacties of nachtmerries. Om deze klachten te verminderen kan EMDR een passende behandelmethode zijn. Door het terughalen van de gebeurtenis en tegelijk de ogen te bewegen wordt de herinnering aan de gebeurtenis op een andere manier opgeslagen, waardoor de emotionele lading minder wordt. Voor meer informatie over EMDR, kijk op www.emdr.nl.
 

ACT

Acceptance and Commitment Therapie (ACT) is  een behandelmethode die clienten leert anders met dingen om te gaan. Uitgangspunt is dat het leven niet altijd maakbaar is.  Sinds 2011 is ACT officieel erkend als een evidence-based behandelmethode. De praktijk leert dat ACT zeer effectief kan zijn in het leren omgaan met chronische lichamelijke klachten en/of beperkingen. Daarnaast lijkt ACT geïndiceerd bij cliënten met psychische klachten die meerdere behandelingen hebben ondergaan, zonder blijvend resultaat. www.actinactie.nl
 

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is doelgericht en gaat uit van jouw kracht. De nadruk ligt vooral op versterken van dat wat al goed is. Door concrete doelen te stellen en deze te waarderen op een schaal van nul tot tien kun je jouw vooruitgang steeds weer bepalen en kijken wat er nodig is om een stapje verder te komen, altijd met het eindpunt in het oog. www.oplossingsgerichte-therapie.nl
 

E-Health

Online ondersteuning bij klachten blijkt effectief en kostenbesparend. Cliënten bepalen bovendien zelf wanneer ze achter het scherm plaatsnemen. E-Health wordt alleen ingezet in combinatie met face-to-face gesprekken.
 
Annuleren

Annuleren

Een afspraak kan tot 48 uur van tevoren telefonisch of via de mail worden afgezegd of verplaatst. Wanneer je de afspraak binnen 48 uur afzegt of wil verplaatsen, kunnen we geen andere afspraak op dit tijdstip meer inplannen en brengen we het gemiste consult in rekening. 
 

Locaties en wachttijden

Locaties

BeLife heeft haar hoofdvestiging in Rotterdam, Daarbij werken wij op de onderstaande locaties van Arbo Unie in-company.

Te weten:

Amsterdam, Apeldoorn, Breda, Den Bosch, Dordrecht, Eindhoven, Geleen, Groningen, Haarlem, Hengelo, Hilversum, Leiden, Maastricht, Nieuwegein, Nijmegen, Rijswijk, Rotterdam, Tiel, Tilburg, Zwolle

 

Wachttijden

Onze hoofdlocaties  met een indicatie van de wachttijd per regio:

Apeldoorn - 3 weken
Breda - 3 weken
Eindhoven - 2 weken
Groningen - 3 weken
Haarlem - 5 weken
Maastricht - 3 weken
Nieuwegein - 3 weken
Rotterdam - 6 weken