1. Overig
  2. Proclaimer

Proclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website van BeLife de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is.

BeLife is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site. Ook kunnen er geen rechten aan de site worden ontleend.

BeLife aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

KvK no. 58514856